Nilsson Special Vehicles

28 juli, 2019 2 av Mr Värde

På Nilsson Special Vehicles i Laholm rullar det in färdiga Volvo XC90 och Volvo V90, och när Nilsson gjort sitt så rullar det ut ambulanser och begravningsbilar. Årsomsättningen taktar kring 215 Mkr, med en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt 7% de senaste 5 åren. Eget kapital 45 Mkr, utan lufttillgångar.

Risker, mål och potential

Hur mycket är det rimligt att en sådan här verksamhet tjänar? Om vi ser till intäktssidan så är landsting och begravningsbyråer generellt sett trygga kunder, med kontinuerlig efterfrågan och god betalningsförmåga. Kostnadssidan är mer riskabel, försäljningspriset sätts på förhand, och det gäller därmed att inte kostnaderna drar ifrån, vilket varit fallet på senare år, då Nilsson fått ställa om sina produktionsprocesser för att passa de nya modellserierna från Volvo. Det finns även en kostnadsrisk i kvalitetsbrister – att sälja ambulanser förpliktigar, samt en låg men kritisk risk i att största leverantören Volvo drar undan mattan genom att starta egen produktion av specialfordon.

Med hänsyn till risksidan tycker jag att minst 10% rörelsemarginal är motiverat för denna typ av verksamhet. Det tycker även VDn Fredrik Nilsson (sonson till grundaren Yngve Nilsson), han har som mål att nå 10% tillväxt och 10% rörelsemarginal.

På börsen tycker jag att ett börsvärde på eget kapital plus 5 årsvinster vore motiverat när målen uppnås. Det skulle ge ett börsvärde på 150 Mkr, med än mer potential på uppsidan vid uthållig trend.

Nuläget

Aktien handlas sällan och till låga volymer, nu senast till ett börsvärde om 37,50 Mkr eller 7,70 kr per aktie, med blott 258 ägare på Avanza. Jag tror att marknaden inväntar en vändning på de produktionsproblem och garantikostnader bolaget kämpat med sedan 2017, och som ledde till en nyemission om knappt 23 Mkr februari 2018. Nedsidan för aktien torde vara begränsad på de här nivåerna, då aktien handlas ca. 25% under eget kapital 9,70 kr per aktie, såvida inte kostnaderna drar iväg och det kommer en till nyemission.

I den förra delårsrapporten är VD positiv (http://www.nilsson.se/wp-content/uploads/2019/05/Q1-Rapport-Nilsson.pdf ):

”Vi har nu avslutat det första kvartalet för verksamhetsåret 2019, och det är glädjande att konstatera att våra åtgärder i produktionsprocesserna resulterar i en allt högre effektivitet. Under kvartalet levererades 27 st. ambulanser vilket är fler än någonsin tidigare under ett kvartal.

”Med de åtgärder som har gjorts och kommande förbättringar som är planerade ser jag positivt på 2019. ”

Det rullar äntligen ut bilar i en snabbare takt. Hur det slår mot resultatet får vi förhoppningsvis reda på i nästa kvartalsrapport som kommer om en dryg månad, 2019-08-30.

Om de långsiktiga målen infrias ska aktien enligt mitt resonemang ovan upp till 32 kr – hisnande 415%! Huruvida eller när detta inträffar vet ingen. Jag har tidigare varit alltför optimistisk i min framtidstro, vilket lett till en orealiserad förlust, men jag känner mig ändå trygg med min placering, och valde att köpa fler härom veckan. Som värdeinvesterare är jag vaksam för värdefällor men ibland blir frestelsen för stor, och då köper jag innan vändningen bekräftats.

Disclaimer: jag reserverar mig för felaktiga uppgifter, se kvartals- och årsrapporter för korrekt info. Investeringar sker till egen risk, mitt blogginlägg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag äger aktier i Nilsson Special Vehicles

Följ oss gärna på twitter där meddelar vi när nya inlägg publicerats