Allgon – Aktie- & bolagsanalys

18 juli, 2019 0 av Mr Tillväxt

Börsvärde: 470 MSEK – Kurs: 8,36: – First North Stockholm


Min förra bolagsanalys (Duroc) togs emot över förväntan av mina kritiska investerarvänner Mr Passiv & Mr Värde. Stärkt i ryggen går jag nu vidare för en analys av ett annat intressant bolag, Allgongruppen. Även här analyserar jag ett nyligen omstöpt bolag som jag hoppas marknaden missat.

Jag börjar i vanlig ordning presentera mina egna estimat för 2019-2021.

2019

 • Omsättning 600 MSEK
 • Vinstmarginal 7%
 • Vinst 42 MSEK
 • Rörelsemarginal 14%
 • Rörelseresultat 84 MSEK
 • P/E 11,2

2020

 • Omsättning 690 MSEK (15% tillväxt)
 • Vinstmarginal 8%
 • Vinst 55,2 MSEK
 • P/E 8,5
 • PEG 0,48 (vinsttillväxt 31,4%)

2021

 • Omsättning 794 MSEK (15% tillväxt)
 • Vinstmarginal 8,5%
 • Vinst 67,5 MSEK
 • P/E 6,96
 • PEG 0,31 (vinsttillväxt 22,5%)

För 2019 har jag i princip extrapolerat omsättningen samt marginalerna från Q1-19. För 2020 räknar jag med 15% tillväxt och +1% i vinstmarginal. För 2020 med 15% tillväxt och +0,5% vinstmarginal. VD guidar för 20% tillväxt & marginalexpansion tack vare synergier om 5MSEK/år. Beräkningarna är såklart helt påhittade då ingen vet säkert hur bolaget kommer prestera & samtidigt spå marknadens prissättning. Det finns alltid risk att bolaget inte levererar och då kommer kursen sannolikt sjunka.

Kurspotentialen kommande 3 år med mina estimat och en värdering på P/E 15. Diagrammet ska endast ses som en riktlinje om bolaget levererar enligt beräkning.

För rullande siffror besök börsdata


Om bolaget

Allgon är en av de världsledande aktörerna inom industriell radiostyrning. Detta har man blivit nyligen efter 2 stora förvärv. Åkerströms och Tele Radio wireless solution. Båda bolagen har en lång & fin historik och man har idag över 8000 kunder världen över. Exempel på kunder är Atlas copco, Volvo, SSAB, Kone mfl. Antalet kunder & de långa kundrelationerna tycker jag tar ned risken i bolaget. När jag först tittade på radiostyrningsbranschen blev jag förvånad över att marknadstillväxten varit hela 12%/år senaste åren. Så alltså en mycket god underliggande tillväxt i branschen. Man är idag den 5:e största aktören men visionen är att bli nr 1. Branschen är fragmenterad & icke konsoliderad. Så goda möjligheter för förvärvsdriven tillväxt finns vid sidan av den organiska.


Utöver Åkerströms & Tele radio finns det fler dotterbolag samlade under affärsområdet Connectivity. I affärsområdet samlas verksamheter som inriktar sig mot ny teknologi med angränsning till radiostyrning.  Smarteq utvecklar och säljer avancerade antennsystem. WSI utvecklar och industrialiserar avancerade lösningar för IoT och avancerad radio. IIOX levererar säkra implementationer inom industriell IoT och Satmission utvecklar och tillverkar system för mobil satellitkommunikation.

I årsredovisningen nämner VD Johan Hårdén att man nu ska utvärdera den bästa vägen framåt för bolagen inom Connectivity. “I eller utanför Allgons ägo” skriver han i årsredovisningen. Så man kan nog räkna med en eller flera avyttringar här. Dessa bolag är det gamla Allgon (Smarteq) så jag anser att avyttring kan vara en god idé. Hellre fokusera affären kring den stabila, lönsamma & växande radiostyrningen.


När jag lyssnar på Johan får jag ändå en känsla av tillförsikt inför framtiden. Han säger att Allgon som nu omsätter över 500MSEK har kommit till en ny nivå som skapar stora möjligheter. I expressen tv efter rapporten sa han att han trodde de kunde växa 20%/år framöver organiskt. Det låter lite väl optimistiskt så jag har räknat med 15%. Johan har även i intervjuer sagt att man jobbar aktivt med att skapa synergier för 5 MSEK/år kommande 3 åren. Jag noterar även att Affärsvärlden tagit in bolaget i sin portfölj och så även Claes Hemberg.

Det finns även en hel del risker som jag ser det. De största anser jag vara följande: Den relativt höga skuldsättningen efter förvärven. Handelskriget med tullavgifter som kan påverka produktionen som till stor del sker i Kina. Ägarstrukturen med Verdane Capital som huvudägare känns kanske inte långsiktig. Samt en dämpning av konjunkturen.

Gällande skuldsättningen framhöll finanschefen Sten Hildemar att nettoskuldsättningen i förhållande till justerad ebitda var 2,8 vid utgången av mars 2019, efter att varit 3,6 vid årsskiftet. Han påpekade att bolaget därmed ligger långt från maximala 6 och man har medgivande från covenanter att ta upp nya lån under 3.

Så finansiering av fler förvärv finns men min gissning är att det inte blir några 2019 men däremot 2020 lär det kunna komma förvärv inom radiostyrningen. I en intervju med Hemberg säger Johan att man satsar på synergier & sälj just nu och att man inte aktivt letar förvärv idag.


Bolaget följs av ABG Sundal Collier (betald analys). Här är länken till deras analys av Allgon. Enligt deras beräkningar för 2019 är Allgon värderat ca 50% under sina ”key peers”. Deras värderingsrange ligger på 6-18 SEK/aktie 2019-2021. Jag noterar att deras vinstmarginal är konservativt satt jämfört med min egna. Jag kan ligga för högt men vinstmarginalerna för Åkerströms & Tele Radio låg på 9% respektive 7,3% året innan de blev uppköpta så det borde inte vara helt osannolikt. Connectivity kan däremot ha större negativ påverkan än vad jag räknat med. ABG:s vinstmarginal är satt till 5,4%-2019, 5,7%-2020, 6,6%-2021.


Senaste rapport

Januari-mars 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 148,9 (46,8) MSEK, en ökning med 218,2 % jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen beror i huvudsak på förvärvet av Tele Radio 2018. Organisk tillväxt låg på 19%
 •  Rörelseresultatet uppgick till 20,7 (-0,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,9 (-1,2) %.
 •  Kvartalets resultat uppgick till 10,2 (-1,3) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,18 (-0,06) kr och en vinstmarginal på 6,85%
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,4 (-12,3) MSEK. 

Följ länken för att hitta samtliga rapporter och pressmeddelanden. Allgon. Mfn.se är för övrigt suveränt att använda för att hitta dessa snabbt och slippa irra runt på IR sidor!


För & emot en investering

För en investering

 • Låg värdering givet tillväxten
 • Det ”nya” Allgon känns oupptäckt
 • 2 stabila bolag i koncernen som funnits länge
 • Börsvärdet närmar sig nivåer där institutioner börjar visa intresse
 • Hög bruttomarginal 72,5%
 • Hög tillväxt i branschen 12%
 • Automatiseringstrenden inom industrin känns stark

Mot en investering

 • Hög skuldsättning efter de stora förvärven
 • Osäkerhet i ägandeskapet. Verdane capital är förmodligen inte långsiktiga
 • Ganska lågt ägande av ledningen & styrelsen
 • Konjunkturkänsligt
 • Handelskriget. Tillverkning i Kina
 • Hög immateriell post på 55,6%
 • Låg likviditet i aktien
 • Risker kring integrationen av de stora förvärven

Allgon är ett nytt bolag för mig. Jag tar därför tacksamt emot information av er som följt dem länge. Kommentera gärna så kan jag uppdatera & berika analysen.


Disclaimer: jag reserverar mig för felaktiga uppgifter, se kvartals- och årsrapporter för korrekt information. Investeringar sker till egen risk, mitt blogginlägg ska inte ses som finansiell rådgivning utan är mina egna slutsatser baserade på den information jag har kännedom om. Jag äger aktier i Allgon vid publicering


Källor: Allgons årsredovisning 2018, Allgons kvartalsrapport Q1 2019, Allgon.se, Introduce.se, claeshemberg.se

Följ oss gärna på twitter där meddelar vi när nya inlägg publicerats