Tillväxt som strategi

8 juli, 2019 6 av Mr Tillväxt

Bloggen är som vi tidigare skrivit en förlängning av vår investerarklubb. Mr Passiv kom med idéen om att det kunde bli en intressant blogg givet våra olika strategier & perspektiv. Mr Tillväxt, Mr Passiv & Mr Värde föddes! Under våra sammankomster har det stått fullständigt klart att vi har helt olika övertygelser. Tänk er programmet Debatt på SVT. Människor med olika övertygelser som kastar fakta blandat med vad dem tror är det rätta på varandra. Har ni någonsin sett någon ändra sin övertygelse under eller efter debatten? Nja, jag skulle inte tro det utan snarare det motsatta. Lite så är det i vår klubb, fast på ett vänligt & lärorikt vis! Ju mer vi gräver i våra egna områden ju mer säkra blir vi att vår egen väg är den rätta.

Så i denna blogg finner ni 3 olika vägar till samma destination. Min väg är tillväxt. Den passar inte alla men den passar mig.


 ”Underappreciating the power of compounding, driven by the tendency to intuitively think about exponential growth in linear terms” – Morgan Housel

”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function”– Fyskiern Albert Bartlett

  

Citaten är bra exempel på varför jag investerar i tillväxt. Oftast pratar man om ränta på ränta effekten i sitt eget sparande. Men samma princip borde väl även gälla bolagens vinster över tid? Växer bolaget vinsten 20-30%/år under flera år blir det en ganska stor effekt. Jag tror att kanske kan den ständiga oförmågan att förstå kraften i exponentialfunktionen utnyttjas. Människan har ju väldigt svårt att bryta sitt linjära tänkande. Trots att jag själv tränat i 7 år på att göra det har jag ändå svårt med det.

Exponentiell tillväxt beskriver egentligen fördubblingstakten. Ett enkelt sätt att räkna ut fördubblingstakten är att använda 70-regeln. Den innebär att man delar 70 med tillväxttakten i %, detta ger i fallet nedan antal år för en fördubbling. Nedan visar jag lite räkneexempel.

Tillväxttakt %Antal år för fördubbling
7%10 år
10%7 år
15%4,7 år
20%3,5 år
25%2,8 år
30%2,3 år

Man ser tydligt hur en hög tillväxttakt minskar antalet år till fördubbling dramatiskt.

Låt säga att Rut konstant lyckas avkasta 7% per år. Då tar det alltså ca 10 år för Rut att dubbla sina pengar. Men Rut fortsätter avkasta 7% i ytterliggare 10 år, då helt plötsligt har hennes pengar ökat med 387%. Alltså även om tillväxttakten är densamma så kommer ökningen av pengar gå allt snabbare ju fler år hon klarar hålla samma avkastning.

7% årlig avkastningUrsprungskapital 10.000: –
10 år19 671: –
20 år38 696: –

Mitt försök att förklara fenomenet i en bild

På samma sätt som i fallet Rut ser jag på bolagens vinsttillväxt. Lyckas bolaget växa vinsten 30%/år så tar det bara ca 2,5 år för vinsten att vara den dubbla. T.ex. har P/E talet halverats under samma period. Ser man utifrån detta perspektiv så är höga P/E inte speciellt skrämmande. Nu börjar Mr Värde förmodligen skruva på sig i stolen. Att säga P/E 30 till honom är som att svära i kyrkan. Den bästa kombinationen är såklart lågt P/E tillsammans med hög tillväxt men man kan inte alltid få allt.

För min egen del har jag vissa preferenser för hur jag vill att min portfölj ska se ut. Nedan skriver jag några av dem. Listan kan bli hur lång som helst men då kommer portföljen stå tom på bolag. Under alla år har jag egentligen bara hittat ett bolag där alla stjärnor stod rätt vid en viss tidpunkt. Den investeringen ökade mitt satsade kapital med 8 gånger och jag fick känna på kraften i den exponentiella tillväxten.

Jag föredrar följande (för tillfället)

  1. Bolag som tjänar pengar inga förhoppningsbolag
  2. Framåtblickande PEG under 1 (P/E-talet/vinsttillväxt)
  3. Små svenska/nordiska bolag gärna med börsvärde runt miljarden
  4. Höga bruttomarginaler. Gärna stigande marginaltrend på alla marginaler
  5. 7-10 bolag i portföljen åt gången. Och dessa helst i olika branscher
  6. Skalbara affärsmodeller alternativt förvärvsdrivna
  7. Bra ägarbild & gärna högt insiderägande
  8. Nettokassa för organiska växare. Skuldsättning ok för förvärvarna
  9. Gärna hög ROIC & ROE
  10. Öka i vinnarna & sälj i förlorarna på rapport.
Min illustration av livet på börsen

Är det någon av er läsare som tycker detta är en tilltalande strategi och kanske har idéer om hur man kan utveckla den ytterliggare?

Följ oss gärna på twitter där meddelar vi när nya inlägg publicerats