Duroc – Aktie- & bolagsanalys

29 juni, 2019 4 av Mr Tillväxt

Kurs 28,20 – Börsvärde 1,1 MDSEK – Small Cap Stockholm


Nu ska jag Mr Tillväxt presentera en ny aktie för mina investerarvänner Mr Värde & Mr Passiv. Om aktien får tummen upp kommer den att få en plats I vår gemensamma portfölj. Det brukar gå sisådär att övertyga herrarna men kanske, kanske kan denna aktie ändå få grönt ljus!

Personligen investerar jag nästan uteslutande I små bolag med god tillväxt. Mina vänner däremot har lite andra strategier & perspektiv. Därför brukar det vara tämligen svårt att hitta aktier som faller alla i smaken. Men, I fallet Duroc tycker jag mig finna egenskaper som kan tilltala samtliga. Tillväxt, värde & lämpligt som ett passivt långsiktigt case.

Jag börjar lite omvänt med att visa nuvarande värdering samt delge mina egna estimat för kommande 12 månader. Allt för att fånga Mr V & P:s uppmärksamhet.

Värdering

Nuvarande värdering: (källa börsdata)

 • P/E 11,5
 • P/S 0,37
 • P/B 1,2

Värdering framåtblickande 12 månader (egna estimat)

 • P/E 7,8
 • P/S 0,28

Jag har räknat med 4 MDSEK i omsättning. Vinstmarginal 3,5%. Vinst 140 MSEK. Börsvärde 1680 MSEK. Mina antaganden är såklart helt påhittade då ingen vet exakt hur bolaget kommer prestera eller hur marknaden kommer prissätta aktien. Min känsla är dock att det är ganska rimliga antaganden. Skulle man sätta P/E 12 på mina beräkningar så indikerar det en uppsida om 50% på 1 års sikt. Bolaget har brutet räkenskapsår så perioden jag avser är juli 2019-juni 2020.

Räknar man sedan med 15% tillväxt/år med oförändrad marginal de 2 efterkommande åren skulle kurspotentialen se ut som följer.

Diagrammet ska endast ses som en riktlinje om bolaget levererar i takt med beräkningen. Gör de inte det kommer kursen stå lägre.

Om bolaget

Känner ni till grisrasen Duroc? Om inte så menar griskunniga att Duroc-grisen karaktäriseras av att vara icke-aggressiv, livskraftig, med hög daglig tillväxt och väl lämpad för korsbefruktningar. Dessa egenskaper karaktäriserar även företaget Duroc. Ett bolag döpt efter en grisras kan det bli bättre!

Grisar I all ära men det är väl inte grisuppfödning som bolaget sysslar med?Nej, Duroc ett litet industri & handelskonglomerat utan branschbegränsning. Det viktigaste för Duroc är prislappen & kvalité snarare än specifik bransch. Man köper helt enkelt billiga bolag, tillsätter kompetenta ledningar och hjälper till när bolagen behöver hjälp med kapital & dylikt. Som exempel betalade man 5 gånger EBIT för Cotting som är deras senaste förvärv. Köpeskillingen uppgick till 190MSEK samtidigt som eget kapital för det förvärvade bolaget var 275MSEK. Också intressant med förvärvet är att man i ett slag ökar omsättningen med 25% utan utspädning av antalet aktier. Köpet ska finansieras med externa lån står det I pressmeddelandet. Jag kommer inte gå in djupare i vad dotterbolagen gör för det är en salig blandning. Men bolagen växer organiskt.

Storägaren och styrelseordförande Peter Gyllenhammar gör själv liknelser med Indutrade, Lifco & Volati. Indutrade har idag ett börsvärde som är 35 ggr högre än Duroc så antingen bortser man helt från jämförelsen eller så ser man potentialen i affärsidén.

Jag tycker först och främst att man ska förbise historiken innan 2017. Vid en screening sållar nog många bort bolaget här givet historiken. Men 2017 tog Peter Gyllenhammar bakvägen in på börsen. Duroc köpte då hans betydligt större bolag IFG. Peter blev då storägare med 81% i det “nya” Duroc. Enligt egen utsago tyckte Peter att hans IFG vuxit honom ur händerna och att bolaget skulle må bra av att växa vidare I börsnoterad miljö. De gamla delarna av Duroc som tidigare underlevererat har man nu även lyckats vända till hyffsad lönsamhet.

När man läser årsredovisningen får man en härlig känsla av att bolaget är högst aktieägarvänligt. Bland annat skriver man att man ska leverera största möjliga långsiktiga tillväxt I Duroc-aktiens värde. Detta värde ska underbyggas av bedömt reella värden och I mindre utsträckning på förhoppningar om framtida överlönsamhet (goodwill). Jag tycker det här är en punkt där de sticker ut lite. Många andra serieförvärvare idag bygger upp enorma goodwill poster vilket kan vålla stora problem i sämre tider.

Tittar man på börsdata ligger Durocs Immateriella tillgångar på blygsamma 5,3%. Man är lite av en försiktigt general. Kanske inte så konstigt när miljardären bakom varit med om riktigt tuffa tider på dem finansiella marknaderna.

Man ger heller inte ut någon utdelning vilket jag gillar. För mig som aktieägare kommer bolaget generera mycket större avkastning genom att göra fler förvärv med dessa pengar istället. Dessutom skulle jag själv ändå återinvesterat utdelningen I nya aktier så för min del är det att föredra.


Siffror från kvartal 3 (7 maj 2019)

Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 777,6 Mkr (653,2) (9% organisk)

Resultat efter skatt uppgick till 21,0 Mkr (10,6)


För en investering

 • Värderingen. Ser väldigt låg ut jämfört med peers
 • Höga reella värden I förvärven
 • Relativt låg skuldsättning
 • Multipelarbitrage
 • Underanalyserat
 • Tråkigt & långsiktigt
 • Börsvärde där institutioner börjar intressera sig

Mot en investering

 • Låga marginaler
 • Tunn handel I aktien
 • Konjunkturkänsligt
 • Tuffa jämförelsesiffror kommande kvartal
 • Kort historik

Nå, vad tycker Mr V & Mr P om det här det här grisiga tråkbolaget?

Disclaimer: jag reserverar mig för felaktiga uppgifter, se kvartals- och årsrapporter för korrekt information. Investeringar sker till egen risk, mitt blogginlägg ska inte ses som finansiell rådgivning utan är mina egna slutsatser baserade på den information jag har kännedom om. Jag är amatör & äger aktier i Duroc vid publicering.

Följ oss gärna på twitter där meddelar vi när nya inlägg publicerats